ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ & ΤΟΝ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ

1. Έλεγχος Υγρασίας & Πυκνότητας Ωμού Καφέ

2. Grading

3. Έλεγχος Ωχρατοξίνης με διαπιστευμένο όργανο

4. Μικροσκοπική-Στερεοσκοπική εξέταση των Κόκκων & του Εξοπλισμού

5. Sample Roasting

6. Cupping

7. Μέτρηση Χρώματος Καβουρντισμένων Κόκκων & Επίπτωση στη Γεύση

8. Χημική Ανάλυση Νερού

9. Μέτρηση Στερεών Διαλυτών, Οξύτητας & Σακχάρων στο φλιτζάνι

10. Μεθόδευση & Δημιουργία Προφίλ Ιδανικής Εκχύλισης

11. Μικρομετρική Ανάλυση των Αλεσμένων σωματιδίων από τους καβουρντισμένους κόκκους με ειδική Βάση Δόνησης & Πιστοποιημένα Κόσκινα

12. Μέτρηση Οξυγόνου στη Συσκευασία αποθήκευσης των κόκκων για τον εντοπισμό του βαθμού Οξείδωσής τους

13. Μελέτη & Εφαρμογή σε όλες τις παραδοσιακές & σύγχρονες μεθόδους Εκχύλισης

14. Δημιουργία Blend

15. Ανάπτυξη Προφίλ Καβουρντίσματος (Roasting profile)

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Coffeelovers Ad hoc

Αναλαμβάνουμε, δημιουργούμε & προσαρμόζουμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια σε κλειστά τμήματα.

Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών, με επικέντρωση στις ad hoc εξατομικευμένες ανάγκες της επιχείρησή σας.