ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ SCA COFFEE DIPLOMA:

ΑΘΗΝΑ:

ΙΟΥΛΙΟΣ:

 • 24 & 25/7 SENSORY PROFESSIONAL

 • 1 & 2 ROASTING INTERMEDIATE

 • 4 & 5 GREEN COFFEE INTERMEDIATE

ΙΟΥΝΙΟΣ:

 • 3/6 WATER FOR COFFEE

 • 14/6 INTRODUCTION TO COFFEE

 • 21/6 BARISTA FOUNDATION

 • 24 & 25/6 BARISTA INTERMEDIATE

ΜΑΙΟΣ:

 • 20/5 BARISTA SKILLS Foundation / ΩΡΕΣ: 10:00π.μ.-20:00μ.μ.

 • 21/5 BREWING Foundation / ΩΡΕΣ: 10:00π.μ.-17:00μ.μ.

 • 22/5 SCOTT RAO ROASTING MASTERCLASS / ΩΡΕΣ: 10:30π.μ.-16:30μ.μ. 

 • 23/5 23/5 ROASTING TECNOLOGY MASTERCLASS
  Instructor: Ram A. Evgi / ΩΡΕΣ: 11:00π.μ.-15:00μ.μ.

 

 ------------------------------------------