ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ SCA COFFEE DIPLOMA:
ΑΘΗΝΑ
20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTRODUCTION TO COFFEE 11:00-16:00
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ BARISTA FOUNDATION 11:00-19:00
------------------------------------------