ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ SCA COFFEE DIPLOMA:
ΑΘΗΝΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023
8 & 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ROASTING INTERMEDIATE 11:00-18:00
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ BREWING FOUNDATION 11:00-18:00
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ SENSORY FOUNDATION 11:00-18:00
22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ GREEN COFFEE FOUNDATION 11:00-18:00
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ROASTING FOUNDATION 11:00-18:00
ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
1 & 2 ΜΑΡΤΙΟΥ BREWING INTERMEDIATE 11:00-17:30
------------------------------------------