ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ SCA COFFEE DIPLOMA:
ΑΘΗΝΑ

27/3/2024

GREEN COFFEE FOUNDATION

ΩΡΕΣ: 11:00-17:30 

28/3/2024

ROASTING FOUNDATION

ΩΡΕΣ: 11:00-17:30

9-11/4/2024

ROASTING PROFESSIONAL

ΩΡΕΣ: 11:00-17:30

23/4/2024

GREEN COFFEE FOUNDATION

ΩΡΕΣ: 11:00-17:30 

24/4/2024

ROASTING FOUNDATION

ΩΡΕΣ: 11:00-17:30

------------------------------------------