ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ SCA COFFEE DIPLOMA:
ΑΘΗΝΑ
20 ΙΟΥΛΙΟΥ - WATER FOR COFFEE
23 & 24 ΙΟΥΛΙΟΥ - SCA ROASTING INTERMEDIATE

 ------------------------------------------