ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ SCA COFFEE DIPLOMA:

ΑΘΗΝΑ:

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ:

  • 5 & 6/11 BARISTA SKILLS Intermediate

  • 15/11 BREWING FOUNDATION

  • 25 & 26/11 GREEN COFFEE PROFESSIONAL

  • 28/11 GREEN COFFEE FOUNDATION

  • 29/11 ROASTING FOUNDATION

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ:

  • 12 & 13/12 BARISTA SKILLS BASIC - BEGINNERS
  • 16, 17, 18 /12 ROASTING PROFESSIONAL

 ------------------------------------------