ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ SCA COFFEE DIPLOMA:
ΑΘΗΝΑ
22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - INTRODUCTION TO COFFEE
23 ΣΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - BARISTA SKILLS FOUNDATION
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ -  BREWING FOUNDATION
------------------------------------------