ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ SCA COFFEE DIPLOMA:
ΑΘΗΝΑ
17 ΜΑΪΟΥ   INTRODUCTION TO COFFEE
18 MΑΪΟΥ BREWING FOUNDATION
25 MAΪΟΥ BARISTA FOUNDATION
4 ΙΟΥΝΙΟΥ GREEN COFFEE FOUNDATION
7 ΙΟΥΝΙΟΥ ROASTING FOUNDATION
9 ΙΟΥΝΙΟΥ ROASTING FOUNDATION
29 ΙΟΥΝΙΟΥ SENSORY FOUNDATION
------------------------------------------