ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ SCA COFFEE DIPLOMA:
ΑΘΗΝΑ
16-17-18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   BARISTA SKILLS PROFESSIONAL  ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ!
------------------------------------------