ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ SCA COFFEE DIPLOMA:
ΑΘΗΝΑ
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  INTRODUCTION TO COFFEE 11:00-16:00
22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ BARISTA FOUNDATION 10:30-18:00
5-6-7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ROASTING PROFESSIONAL 10:30-17:30

------------------------------------------