ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ SCA COFFEE DIPLOMA:
ΑΘΗΝΑ

25/4 GREEN COFFEE FOUNDATION

ΩΡΕΣ: 11:00-17:30 

 

26/4 SENSORY SKILLS FOUNDATION

ΩΡΕΣ: 11:00-17:30 

 

4/5 ROASTING FOUNDATION (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ GREEN COFFEE FOUNDATION) ΩΡΕΣ: 11:00-17:30 

 

9 & 10/5 SENSORY SKILLS INTERMEDIATE (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ SENSORY FOUNDATION) ΩΡΕΣ: 11:00-17:00 

24 & 25/5 SENSORY SKILLS INTERMEDIATE (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ SENSORY FOUNDATION) ΩΡΕΣ: 11:00-17:00 

------------------------------------------