ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ SCA COFFEE DIPLOMA:
ΑΘΗΝΑ
24 ΜΑΪΟΥ BARISTA SKILLS FOUNDATION 11:00-19:00
30 & 31 ΜΑΪΟΥ BARISTA SKILLS INTERMEDIATE 11:00-18:00
------------------------------------------