ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ SCA COFFEE DIPLOMA:

ΑΘΗΝΑ:

ΜΑΡΤΙΟΣ:

8/3 BREWING FOUNDATION

14/3 GREEN COFFEE FOUNDATION

15/3 ROASTING FOUNDATION

 ------------------------------------------

ΑΠΡΙΛΙΟΣ:

Instructor: Katharina Gerasch

23/4 Flavour Wheel and  sensory – for medium to experienced roasters 

24/4 Blending

 ------------------------------------------

ΜΑΙΟΣ:

22/5 SCOTT RAO ROASTING MASTERCLASS 

 ------------------------------------------