ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ SCA COFFEE DIPLOMA:

ΑΘΗΝΑ:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ:

21/1 GREEN COFFEE Foundation

22/1 BREWING Intermediate 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ:

4/2 INTRODUCTION TO COFFEE

5/2 BARISTA SKILLS FOUNDATION

ΚΟΖΑΝΗ - 14/2 BREWING FOUNDATION

ΚΟΖΑΝΗ - 15/2 SENSORY FOUNDATION

 ------------------------------------------