ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ SCA COFFEE DIPLOMA:
ΑΘΗΝΑ

5 Οκτωβρίου 

BARISTA SKILLS FOUNDATION

ΩΡΕΣ: 11:00-18:30 

 

6 Οκτωβρίου 

BREWING FOUNDATION

ΩΡΕΣ: 11:00-18:00 

 

------------------------------------------