ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ SCA COFFEE DIPLOMA:

ΑΘΗΝΑ:

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ:

  • 4/2 - BARISTA FOUNDATION

  • 5/2 - BREWING FOUNDATION

  • 13 & 14/2 BARISTA PROFESSIONAL

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ:

  • 30/3 – 4/4 2020 Q ARABICA GRADER COURSE

ΚΥΠΡΟΣ:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ:

test

test

test

- 28/1/2020 BARISTA FOUNDATION

- 29/1/2020 BREWING FOUNDATION

 ------------------------------------------