ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ SCA COFFEE DIPLOMA:

ΑΘΗΝΑ:

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ:

  • 13/3 INTRODUCTION TO COFFEE

  • 30 & 31/3 BARISTA INTERMEDIATE - ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ:

  • 29/6 – 4/7 2020 Q ARABICA GRADER COURSE

 ------------------------------------------