Φιλτράρισμα κατά

65 ΣΧΕΔΙΑ κυρίως πρωτότυπα αλλά & κλασικά. Η παρουσίασή τους είναι αρκετά μεθοδική για να κατανοήσει & να εφαρμόσει ο οποιοσδήποτε. Κάθε ένα από τα 65 σχέδια αναλύεται σε 8 βήματα & συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό, με την επεξήγηση τους. Επίσης στο εσωτερικό του βιβλίου υπάρχει...
65 ΣΧΕΔΙΑ κυρίως πρωτότυπα αλλά...
10,00 €