ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ SCA COFFEE DIPLOMA:

ΑΘΗΝΑ:

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

10/10 Green Coffee Foundation

11/10 Roasting Foundation

15/10 Introduction to Coffee

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

19 – 24/11 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Q ARABICA GRADER

18/11 CALIBRATION Q ARABICA LICENSE