ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ SCA COFFEE DIPLOMA:

ΚΥΠΡΟΣ:

14/03 Green Coffee Foundation

15/03 Roasting Foundation

16/03 Brewing Foundation


ΑΘΗΝΑ:
20/03 BREWING FOUNDATION
21/03 BARISTA FOUNDATION
30/03 SENSORY FOUNDATION
3 & 4/04 GREEN COFFEE INTERMEDIATE
13/04 INTRODUCTION TO COFFEE
16 & 17/04 SENSORY INTERMEDIATE