ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ SCA COFFEE DIPLOMA:

ΑΘΗΝΑ:

ΜΑΪΟΣ

11/5 GREEN COFFEE FOUNDATION

18/5 ROASTING FOUNDATION

21 & 22/5 ROASTING INTERMEDIATE

ΙΟΥΝΙΟΣ

7 & 8/6 BARISTA SKILLS INTERMEDIATE

11-12-13/6 ROASTING PROFESSIONAL

18 & 19/6 BREWING INTERMEDIATE

ΙΟΥΛΙΟΣ

9 & 10/7 BREWING PROFESSIONAL

16 & 17/7 BARISTA SKILLS PROFESSIONAL