ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ SCA COFFEE DIPLOMA:

ΑΘΗΝΑ:

ΜΑΪΟΣ

11/5 GREEN COFFEE FOUNDATION (ΕΛΗΞΕ)

18/5 ROASTING FOUNDATION (ΕΛΗΞΕ)

21 & 22/5 ROASTING INTERMEDIATE (ΕΛΗΞΕ)

ΙΟΥΝΙΟΣ

7 & 8/6 BARISTA SKILLS INTERMEDIATE (ΕΛΗΞΕ)

11-12-13/6 ROASTING PROFESSIONAL (ΕΛΗΞΕ)

18 & 19/6 BREWING INTERMEDIATE (ΕΛΗΞΕ)

ΙΟΥΛΙΟΣ

9 & 10/7 BREWING PROFESSIONAL (ΕΛΗΞΕ)

16 & 17/7 BARISTA SKILLS PROFESSIONAL (ΕΛΗΞΕ)

23/7 SCA BARISTA SKILLS FOUNDATION