ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ SCA COFFEE DIPLOMA:

ΑΘΗΝΑ:

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ:

19 – 24/11 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Q ARABICA GRADER

28/11 ROASTING Foundation 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ: 

4/12 BREWING Foundation 

11/12 SENSORY Foundation 

20 & 21/12 ROASTING Intermediate