Φιλτράρισμα κατά

Εφαρμόζει επάνω από το φλοιοσυλλέκτη της GHIBLI και είναι αναγκαία η χρήση του σε κατοικημένες περιοχές, Λειτουργεί ως καταλύτης εξαλείφοντας τα σωματίδια που απορρέουν από την καμινάδα προς το περιβάλλον. Επιπλέον περιορίζει σημαντικά το κόστος & το χρόνο συντήρησης της καμινάδας.
Εφαρμόζει επάνω από το φλοιοσυλλέκτη...
0,00 €